Programové
body
Zavedeme bezplatné MHD seniorům, žákům a studentům
Prostřednictvím Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, kterou město spoluvlastní, pořídíme a v Otrokovicích nasadíme nové bezemisní trolejbusy. Rozšíříme jejich trasu vybudováním drátů ve městě od nádraží po Sokolovnu. Ve spolupráci se Zlínem zavedeme bezplatné MHD v Otrokovicích a Zlíně pro seniory nad 60 let, žáky základních škol a studenty do 26 let.
Vybudujeme rodinný akvapark na Trávníkách
Umístěn bude na stávajících pozemcích města v místě dnešních nevzhledných likusáků. K nim nově vykoupíme a zrušíme stávající ubytovnu Artex v této lokalitě, která je centrem sociálně slabších osob, mnohdy obtěžujících veřejnost. Spolu s akvaparkem vybudujeme dostatečný počet parkovacích míst. K tomu v rámci efektivity a budoucích úspor připojíme nové šatny a technické zázemí pro přilehlý Sportovní areál Trávníky. V této lokalitě také za pomoci dotace Zlínského kraje rozšíříme dětské dopravní hřiště o mimoúrovňové prvky, modernizujeme jeho budovu a zázemí. Nabídneme veřejnosti zdarma k zapůjčení elektroautíčka, elektrokola a koloběžky. V sousedství dětského dopravního hřiště vybudujeme psí loučku, jak jsme vám navrhli v programu v roce 2014. Vedle ní nově postavíme ve spolupráci s parlamentem dětí a mládeže nové pump trackové hřiště.
Konkrétními kroky vyřešíme bezdomovectví v Otrokovicích
Za poslední čtyři roky se výrazně zvýšil počet bezdomovců a agresivních lidí v ulicích města. Jde o podstatný bezpečnostní a sociální problém. Proto okamžitě ukončíme nebývale štědrý systém péče o lidi bez přístřeší financovaný z peněz nás všech. Získáme-li pravomoc konat, garantujeme okamžitě tyto konkrétní kroky:

a) okamžitě ukončíme provoz projektů Seďárna pro bezdomovce na Trávníkách a Sprcha pro bezdomovce na Moravanském sídlišti v ulici Havlíčkova.
b) okamžitě zastavíme rozlévání polévky zdarma lidem bez přístřeší. Sociální odbor radnice a příslušný člen městské rady budou dlouhodobě a pravidelně sledovat a vyhodnocovat, co dotyčný člověk dělá s dávkami a jak se v katastru obce chová. Nebude možná pomoc typu bezplatného zajištění dokladů pro účely dávek na úřadu práce pro bydlení a stravu (okolo 8 tisíc korun měsíčně), aniž by nebylo sledováno nakládání s nimi.
c) zastavíme poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice (tedy peněz nás všech) na aktivity a služby podporující lidi bez přístřeší, kteří nejeví zájem o návrat do běžného života.
d) ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Otrokovice budeme aktivně bojovat proti nárůstu bezdomovců v ulicích města i drogově závislých osob.
e) organizačně, kompetenčně i funkčně provedeme reformu fungování a činnosti městské policie. Zabezpečíme efektivní práci strážníků ve prospěch občana nikoliv na jeho úkor. Městskými vyhláškami upravíme jejich pravomoci k řešení problémových situací.
f) pomoc radnice chceme směřovat osobám, které mají dlouhodobý pobyt v katastru města Otrokovice a žily v předchozích obdobích bezproblémově. Pomůžeme a vytvoříme jim postupné mety k začlenění do běžného života. To zajistíme formou vybudování a efektivním provozování denního centra mimo obydlenou část Otrokovic.


Naším cílem je zajistit plnohodnotný a nerušený život pro občany Otrokovic. Naší povinností je pomoci lidem, kteří pomoci chtějí a sami o ni projeví konkrétním chováním zájem. Pro tyto lidi chceme v odlehlé části Otrokovic, za pomocí dotací evropských i národních dotací, vybudovat „denní centrum.“ Zde dostanou konkrétní lidé konkrétní pomoc města, budou jim dávány postupné mety návratu do běžného života. Aby se maminky s dětmi nebály chodit po městě. Nechceme se dívat na odhozené zbytky potravin, povalující se láhve a ležící nepřizpůsobivé, často agresivní osoby v různých částech Otrokovic.
Oživíme Společenský dům
Nebudeme jen přihlížet osudu této Kulturní památky ČR a odkazu historie rodiny Baťů v Otrokovicích. Do čtyř let získáme tento objekt do majetku města, za pomocí dotací jej postupně opravíme, zřídíme zde Muzeum Tomáše a Jana Antonína Bati a celkově zabezpečíme účelné a neztrátové provozování.
Zamezíme zápachu na Baťově a přilehlých částech města, lidem kompenzujeme narušené životní prostředí
Za pomoci hejtmanství dohlédneme a zajistíme ukončení opakujícího se znečišťování ovzduší z průmyslových podniků v Otrokovicích. Do té doby budeme kompenzovat zhoršenou kvalitu životního prostředí plynoucí z provozů (kafilerie, ČOV, apod.) vybraným skupinám obyvatel města takto:

a) občan s trvalým pobytem v Otrokovicích ve starobním, částečném invalidním, plném invalidním důchodu + osoby s částečnou a plnou schopností pohybu a orientace 3.000 korun ročně
b) žák 2.- 9. třídy základní školy v Otrokovicích, zřizované městem Otrokovice, 1.000 korun ročně (prvňáčky řešíme v jiné části našeho programu).


Podmínkou vyplacení kompenzace bude u seniorů trvalý pobyt na území města Otrokovice. U žáků v ZŠ alespoň jeden z rodičů s trvalým pobytem na území města Otrokovice (s výjimkou pobytu na úřední adrese MěÚ Otrokovice). Výplata těchto finančních kompenzací bude probíhat 1x ročně poštovní složenkou prostřednictvím České Pošty (u žáků ZŠ bude příjemcem zákonný zástupce s trvalým pobytem v Otrokovicích). Vyplacení těchto peněz uskutečníme ze zdrojů, které město Otrokovice obdrželo od 1.1. 2018 novým rozpočtovým učením daní.
Naši lidé
 • č. 1 kandidátky
  Ing. Milan Plesar
  Zastupitel Zlínského kraje a města Otrokovice, předseda krajského dopravního výboru, dotační manažer
  Vzdělání: vysokoškolské, titul Ing. - VŠB TU Ostrava, obor Sportovní management a navazující ekonomika a management
  Rodina: ženatý, manželka Veronika, děti Terezka a Martin
  Koníčky: aktivní pohyb, běhání, práce na zahradě, pomoc druhým, kteří si nemohou pomoci sami
  Nejsilnější zážitek: narození dcery a syna
  Vize pro Otrokovice: Dejme konečně lidem, co si léta zaslouží...
 • č. 2 kandidátky
  Mgr. Pavlína Herentinová
  Učitelka, ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice
  Vzdělání: FF UP, obor ČJ – D, FF UP, obor - školský management
  Rodina: manžel Vilém, děti Pavlína a Tadeáš
  Koníčky: cestování, jóga, cykloturistika, lyžování, divadlo, film
  Nejsilnější zážitek: teprve přijde?
  Vize pro Otrokovice: bezpečné město pro spokojené občany
 • č. 3 kandidátky
  Vlastimil Bukovjan
  učitel na Základní škole Mánesova Otrokovice, zastupitel města Otrokovice
  Vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha - vojenský obor
  Rodina: manželka Jana, synové Ondřej (32), Filip (28), Michal (25) a dva italští chrtíci Kikina a Ron
  Koníčky: trailový běh, maraton, četba, jóga, zdravý životní styl
  Nejsilnější zážitek: V poslední době trailový závod Beskydská sedmička – vítěz v kategorii a 12. místo v absolutním pořadí
  Vize pro Otrokovice: Vytvořit lepší podmínky pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel. Optimálně využít stávajících podmínek pro sport. Rozhýbat hýžďovou a mobilovou mládež vznikem nových sportovních projektů a investic.
 • č. 4 kandidátky
  Bc. Eva Pšenčíková
  učitelka mateřské školy, sekretář FK Panthers Otrokovice, zastupitel města Otrokovice
  Vzdělání: SŠ – učitelka MŠ, vychovatelka, VŠ – manažerka volného času
  Rodina: manžel, dva synové (7 a 15 let)
  Koníčky: sport (kolo, lyžování, turistika, florbal), četba a hudba (když je čas ☺)
  Nejsilnější zážitek: těm je spousta, těžko vybírat
  Vize pro Otrokovice: Město s příjemným zázemím nejen pro rodiny s dětmi, ale zároveň i pro starší spoluobčany, kteří potřebují naši pomoc
 • č. 5 kandidátky
  Filip Šimek
  OSVČ, zahradník
  Vzdělání: zahradník, maturita Podnikání v oboru Zahradnictví
  Rodina: svobodný
  Koníčky: sport, turistika, obecně prospěšná činnost
  Nejsilnější zážitek: Každý den je zážitkem, těch nejsilnějších byla spousta
  Vize pro Otrokovice: vyčistit radnici od prospěchářství, korupce a hlouposti, docílit prosperujícího města, zajistit kvalitní životní prostředí pro každého obyvatele Otrokovic
 • č. 6 kandidátky
  Ing. Vlastimil Čabla
  Programátor, trenér veslování
  Vzdělání: VŠ obor automatické řízení a informatika
  Rodina: dcera Emma
  Koníčky: Veslování
  Nejsilnější zážitek: cestování po Novém Zélandu
  Vize pro Otrokovice: více peněz do sportu, větší podpora radnice směrem ke sportování obyvatel města
 • č. 7 kandidátky
  DiS. Zdeňka Mičutková
  Administrativní pracovnice
  Vzdělání: diplomovaná specialistka
  Rodina: vdaná, dvě děti
  Koníčky: rodina, volejbal, se syny fotbal a sport obecně
  Nejsilnější zážitek: cestování
  Vize pro Otrokovice: bezpečné město přívětivé k rodinám s dětmi, mladým lidem i starším spoluobčanům
 • č. 8 kandidátky
  Petr Dubovský
  Projektový manažer, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  Vzdělání: VŠ, bakalářské - Marketingové a sociální komunikace
  Profese: projektový manažer, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  Rodina: žena Magdalena, dcery Anežka, Hedvika a Judita
  Koníčky: rodina, kultura, divadlo, hudba, fotografie, rekreačně sport, hory a příroda
 • č. 9 kandidátky
  Jiří Remeš
  Správce nemovitosti
  Rodina: ženatý se závazky
  Nejsilnější zážitek: je jich spousta a těžko vybrat jeden
  Vize pro Otrokovice: Mám naše město rád a chci mu pomoci k dalšímu rozvoji
 • č. 10 kandidátky
  Mgr. Andrea Hábová
  Inspektorka Ministerstva práce a sociálních věcí ĆR,
  Vzdělání: vysokoškolské, Speciàlní pedagogika, obor poradenství
  Rodina: vdaná, manžel Vladimir, projektový manager, syn Honza, absolvent VŠB Ostrava a UTB Zlin, syn Martin student oboru fyzioterapie
  Koníčky: Péče o čtyřnohé miláčky, neboť v domácnosti se nachází dva psi a kočka. Mám ráda cestování, přírodu, les, houbaření, četbu. Při prvním sluníčku utíkám k vodě.
  Nejsilnější zážitek: Jako matka dvou děti určitě narození synů a každý jejich úspěch.
  Vize pro Otrokovice: Podílet se na práci v sociální oblasti, které rozumím. Myslím, že bylo odvedeno hodně skvělé práce a to zejména v peci o seniory a zdravotně postižené. Je vsak co zlepšovat v peci o rodiny s dětmi. Nepovedlo se začlenit nepřizpůsobivé občany do většinové společnosti. A zde je třeba začít pracovat.
Aktuality
Kontakty
Máte dotaz? Kontaktujte nás
Provozovna Otrokovice
Hlavní 1250
765 02 Otrokovice
IČ: 713 39 779
redakce@novyimpuls.cz